THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Lietuva

THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Lietuva

Sėkmė. Su sistema!

Žmonės yra skirtingi.

STRUCTOGRAM® mokymų sistema leidžia šiuos skirtumus panaudoti praktiškai!


STRUCTOGRAM®, tai vizualizuotas biostruktūrinės analizės rezultatas, kuris parodo genetiškai nulemtą asmenybės struktūros pagrindą.

Tai nėra šiaip asmenybės testas, verčiau tai praktiškas į tikslą orientuotas mokymo metodas, skirtas sąmoningiau ir geriau suprasti save, kitus bei turintis labai praktinį žinių pritaikymą.


Reikiamai apmokyti ir licencijuoti Structogram mokymų lektoriai, kaučeriai šiuo metodu moko autentiškų lyderystės ar pardavimų įgūdžių. Pritaikant skirtingiems poreikiams šį metodą galima taikyti komunikacijos, derybų, komandos formavimo, bendradarbiavimo, streso valdymo, pardavimų, lyderystės mokymuose.

Pritaikymas

Pritaikymas

Pardavimai

Nuolatos sėkmingi pardavimai

Klientai yra skirtingi, todėl kiekvienas jų turi savo individualius motyvus ir poreikius. Sėkmingi pardavėjai tai geba atpažinti ir panaudoja šią informaciją taip, kad konkrečiam klientui pateiktų tinkamiausius argumentus ir geriausią pasiūlymą.


Meistriškumui reikia praktikos

Reikia praktikuotis, kad atpažinti ir suprasti koks yra klientas. Structrogram metodas tam naudoja tris žingsnius.


1 Savęs pažinimas

Gebėjimas suprasti savo stiprybes, ribas ir silpnąsias puses padeda sąmoningai išsirinkti pačiam sau tinkamiausius būdus ir metodus parduoti.


2 Kliento pažinimas

Sistemingai stebėdami galime atpažinti kito žmogaus asmenybės struktūrą. Sėkmingam pardavimui turime suvokti kliento kitoniškumą ir pagal tai pakoreguoti savo elgesio modelį, lūkestį.


3 Produkto pažinimas

Produktas tampa reikalingu tik tuomet kai jis atitinka kliento turimus poreikius. Analizuojant produkto savybes galime jas priskirti įvairiems klientams pagal jų turimus poreikius ir atitinkamai viską pateikti.


Naudojant Structogram mokymo sistemą, jūs tarsi kalbate su klientu tuo pačiu radijo dažniu, kas reiškia, kad klientas gali išgirsti tai, ką jam sakote.


Paspauskite ant spalvos ir daugiau sužinokite apie skirtingus klientus.

orientacija į žmogų ir emocijas

Elgesys

šnekus, malonus


Argumentai

patirtis su produktu

jokių detalių


Motyvai

gerovė,

įpročiai

orientacija į tikslą ir rezultatus

Elgesys  

dominuojantis, dinamiškas


Argumentai

patirtis su produktu,

aiškūs privalumai


Motyvai

statusas, galia

orientacija į faktus ir racionalumą

Elgesys

atsitraukęs, objektyvus


Argumentai

įrodyti faktai,

detali informacija


Motyvai

planavimas, racionalumas

Lyderystė

To paties dydžio batais visų savo klientų neapausi. Taip kaip mokomės užsienio kalbų, kad galėtume keistis idėjomis su kitos kultūros atstovais, taip turime mokytis įveikti ir iššūkius kylančius bendraujant su darbuotojais, kolegomis. Lyderystėje visų svarbiausia asmenybė, o ne pozicija, titulas ar statusas.


Gebėjimas suprasti skirtingas asmenybių biostruktūras ir pagrindinius kiekvieno žmogaus motyvus yra pati vertingiausia priemonė norint pasirinkti „teisingą“ vadovavimo būdą ir įvairiose situacijose parinkti pačius „teisingiausius“ žodžius.


Darbuotojai yra skirtingo, o ne „sudėtingi“.

Treniruojant šiuos tris žingsnius mokysitės būti sėkmingu!


1 Savęs pažinimas

Gebėjimas suprasti savo asmenybės stipriąsias puses, ribas ir silpnybes padeda daug geriau suprasti tikruosius savo motyvus, impulsus veikti, lūkesčius ir tikslingai reguliuoti juos.


2 Kitų pažinimas

Sistemingai stebėdami galime atpažinti kitų žmonių asmenybės struktūras, o mokėjimas suprasti skirtumus ir atitinkamai koreguoti savo lūkesčius gali būti labai vertingas vadybos įrankis.


3 Projektų valdymo žinios

Pasitikėjimą kuria sugebėjimas derinti kiekvieno darbuotojo individualumą su projekto įgyvendinimo reikalavimais.


Tapkite sėkmingesni suprasdami kiekvieno žmogaus individualumą.

Kaip įprastai priimate sprendimus? Pasirinkite du teiginius.

Daugiau informacijos galite rasti nemokamoje programėlėje App: Structogram

Poveikis

Galutinis rezultatas yra tai, kas svarbiausia.

Structogram metodas skirtas darbuotojų bendravimo, įmonės valdymo ir kontaktų su klientais gerinimui. Šis metodas plačiai paplitęs todėl neįmanoma pasakyti tikslaus įmonių skaičiaus kuriose jis naudojamas. Jį  sėkmingai naudoja tiek mažos kompanijos, pvz. privačios klinikos, tiek didelės tarptautinės korporacijos.


STRUCTOGRAM® mokymo sistemos privalumai:


Paprasta nepamiršti

Vizualiai pateikiami analizės rezultatai paverčia ją įsimintina.


Pritaikoma iš karto

Vizualiai pateikiami analizės rezultatai paverčia ją įsimintina.


Remiasi moksliniais tyrimais

Gamtos mokslais pagrįstas asmenybės modelis - pagrįstas naujausiais neuromokslų, elgesio genetikos ir molekulinės biologijos atradimais


Gerai nuspėjama

Diferencijuoja tai, kas yra bruožai (bazinė, nekintanti ir genetiškai nulemta asmenybės struktūra) ir savybės (kintančios, su aplinka susijusios elgesio savybės).


Išskirtinai didelis patikimumas

Išskirtinai aukštas patikimumas testuojant ir atliekant testą pakartotinai po 13 metų ! Rezultatų patikimumas visuomet daugiau nei „.90“.Tai reiškia, kad po ilgo laiko intervalo testo rezultatai iš esmės lieka tie patys, nepakitę dėl laiko.


Bendra kalba

Structogram tampa bendra įmonės kalba, kurią supranta kiti. Ji yra ta pati visam pasaulyje, kalbama 18 kalbų.